facebook_page_plugin

6 KYU

Minimum 4 miesiące od daty przyjęcia do sekcji, ukończone 13 lat

TAI SABAKI

AYUMI ASHI / IRIMI ASHI
TSUGI ASHI
OKURI ASHI
TENKAI ASHI
TENKAN ASHI
KAITEN ASHI
IRIMI TENKAN

UKEMI
SHIKKO

Tachi waza:
KATATE DORI AI HANMI:

IKKYO (OMOTE, URA)
SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)

Suwari Waza:
RYOTE DORI:

KOKYU HO

Kalendarz

Galeria

 • 50latNiemcy.JPG
 • 2015_05_16KatsuakiAsai-2.JPG
 • 2015_05_16KatsuakiAsai-6.JPG
 • 2015_05_16KatsuakiAsai-12.JPG
 • 2015_05_16KatsuakiAsai-44.JPG
 • 2015_05_16KatsuakiAsai-103.JPG
 • 2015_05_16KatsuakiAsai-108.JPG
 • 737234_651685871519809_990282325_o.jpg
 • Bielsko2015_01.JPG
 • Bielsko2015_02.JPG
 • Cekiron_01.JPG
 • Cekiron_02.JPG
 • Cekiron_03.JPG
 • Cekiron_04.JPG
 • Cekiron_05.JPG
 • DG_luty2016_01.JPG
 • DG_luty2016_02.JPG
 • DG_luty2016_03.JPG
 • IMG_7291_poziom3_2small.jpg
 • Loadz2015Asai_01.jpg