1 DAN

Minimum 18 miesięcy po otrzymaniu 1 kyu, 6 lat po otrzymaniu 6 kyu.
Aktywne uczestnictwo w stażach federacyjnych o randze międzynarodowej i krajowej.

Warunki przystąpienia:

 • ukończone 18 lat
 • minimum 1 rok po egzaminie na 1 kyu
 • minimum 2 staże z shihanem (od ostatniego egzaminu)
 • akceptacja Zarządu PSA

Wymagania techniczne:

 • jak na 1 kyu
 • tanto dori (z ataków: shomen uchi, yokomen uchi, chudan tsuki)

2 DAN

Warunki przystąpienia:

 • ukończone 21 lat
 • minimum 2 lata po egzaminie na 1 DAN
 • minimum 5 staży z shihanem (od ostatniego egzaminu)
 • akceptacja Zarządu PSA

Wymagania techniczne:

 • jak na 1 DAN
 • tachi dori minimum 5 dowolnych technik z ataku shomen uchi
 • futari gake ju waza

3 DAN

Warunki przystąpienia:

 • ukończone 25 lat
 • minimum 3 lata po egzaminie na 2 DAN
 • minimum 6 staży z shihanem (od ostatniego egzaminu)
 • akceptacja Zarządu PSA

Wymagania techniczne:

 • jak na 2 DAN
 • jo dori minimum 5 dowolnych technik z ataku chudan tsuki
 • taninzu gake ju waza

4 DAN

Warunki przystąpienia:

 • ukończone 30 lat
 • minimum 4 lat po egzaminie na 3 DAN
 • minimum 8 staży z shihanem (od ostatniego egzaminu)
 • akceptacja Zarządu
 • zgoda Hombu Dojo

Wymagania techniczne:

 • określa egzaminator wyznaczony przez Hombu Dojo

Zarząd w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanego może nieznacznie odstąpić od wymienionych warunków przystąpienia do egzaminu.